سئوال: شخصی مسلمان قصد صادر کردن جنس از یک کشور اسلامی به یک کشور غیر اسلامی دارد. آیا جایز است به منظور کاهش در هزینه ها ی گمرکی در کشور مقصد، قیمت کالاهای صادراتی در فاکتورها کمتر از میزان واقعی، مثلاً سی درصد قیمت واقعی ارائه شود؟

سوال

با سلام و تحیت؛ در صورتی که خلاف مقررات باشد، توصیه نمی شود.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 101 views 0