سئوال: سلام یکی از آشنایان جنین سالم ۱۴ هفته ای خود را با مراجعه به پزشک سقط نموده است و الآن دچار عذاب وجدان شدید شده؛ حکمش چیست؟ چقدر باید دیه بپردازد؟ آیابا توبه و استغفار بخشیده می شود؟ برای بخشیده شدن گناه چکاری باید انجام دهد؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ سقط جنین چه روح در آن دمیده شده باشد و یا خیر، حرام است ولی اگر پزشک متخصص و مورد اعتماد، زنده بودن مادر را متوقف بر سقط جنین تشخیص دهد و یا بقای آن در رحم را غیر قابل تحمل برای مادر و یا موجب نقص عضو برای وی بداند، سقط جنین در اینجا مانعی ندارد ولی کفاره را باید بپردازد.
در فرض سئوال بعد از ۱۴ هفته از شکل گیری جنین، به این علت که بچه در این حالت علقه – خون بسته – محسوب می شود، باید چهل مثقال طلای مسکوک به عنوان دیه پرداخت شود و اگر پزشک در اظهارنظر خود دچار کوتاهی شده باشد، او ضامن است؛ و مادر، اگر بدون اجازۀ پزشک حاذق دست به این کار زده باشد، به این علت که دچار گناه شده، علاوه بر کفاره باید بین خود و خدایش توبه کرده و از پروردگار عالم تقاضای عفو کند.
برای روشن شدن بیشتر، به مسالۀ ۳۷۰۴ از رسالۀ توضیح المسائل مراجعه شود.


0
adminfaq 9 سال 0 Answers 266 views 0