سئوال: سلام همانگونه که مطلعید نماز جماعت دراغلب مساجد شهر توسط روحانیون حامی یک جناح خاص سیاسی برگزار می شود، من به نماز جماعت علاقه بسیار دارم اما نگرانم که شاید شرط عدالت در امام جماعت وجود نداشته باشد.وظیفه چیست؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ عدالت در امام جماعت شرط است و اگر ملاحظه کردید عده ای متعهد و مقید به فردی اقتدا کرده اند که شما به آنان اعتماد دارید، می توانید به همان اقتدای آنان کفایت کنید. ولی در هر صورت اگر شک در عدالت داشته باشید نمی توانید اقتدا کنید.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 439 views 0