سئوال: سلام میخواستم بدانم اگر در یک زندگی مشترک، مراجع تقلید طرفین تفاوت داشته باشند، در مسایل مشترک تکلیف آنها چیست و بر طبقه نظر کدام یک باید عمل نمود؟ مثلاً در مورد احکام خمس و زکات یا مسایل ارث و دیه. با تشکر

سوال

جواب: باسلام و تحیت؛ در موارد خمس و زکات، هر دو موظفند عمل یکدیگر را صحیح دانسته و آثار صحت را مترتب کنند و در باب ارث و دیه، اختلاف فتوا و یا اختلاف در رای مرجع، هیچگاه مورد ابتلا قرار نمی گیرد.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 562 views 0