سئوال: سلام من دانشجویی هستم که در اسپانیا در حال ادامه تحصیل هستم. چند سوال داشتم درباره مسایل مختلف که همه رو یه جا میپرسم. در اینجا یک نوع ماهی وجود دارد به نام bonito که بسیار شبیه ماهی تن است. خودشان میگویند این دو تقریبا یکی هستند. از نظر شکل ظاهری نیز شبیه به هم هستند(گوشتشان را میگویم نه خود ماهی، چون خود ماهی را ندیده ام). میخواستم بدانم آیا میشود این نوع ماهی را استفاده کرد؟ حکم خوردن خرچنگ، صدف، هشت پا چیست؟ حکم خوردن گوشت حیواناتی که زبح اسلامی نشده اند، چیست؟ آیا گوشت گاو و گوسفند و مرغ و … باید حتما کشتار اسلامی شده باشد، تا بتوان آن را خورد؟(البته در شهر نزدیک ما گوشت حلال وجود دارد و من از آنجا خرید میکنم، همچنین ساندویچ فروشیهای در شهر هستند که مسلمان بوده و از گوشت حلال استفاده میکنند.در فرض سوال حرجی وجود ندارد.) در اینجا برای تهیه برخی از سس های مایونز از سرکه ی شراب استفاده میشود. البته برخی از سسها نیز فقط مینویسند سرکه. (در قسمت مواد تشکیل دهنده). اگر از خودشان بپرسید که در این سس شراب هست یا نه میگویند نه، البته بخاطر اینکه سرکه شراب را شراب حساب نمیکنند. حکم خوردن این دو نوع سس (سرکه شراب و سرکه)چیست؟ در مواقعی که غذایی همراه با سس آماده شده است، مثل سالاد و غیره چکار باید کرد؟ایا میتوان از این سالاد استفاده کرد؟ البته این سسها مسکر نیستند. حکم دست دادن با زن غیر مسلمان اگر بدون قصد شهوت باشد چیست؟ حکم دست زدن به زن غیرمسلمان اگر بدون قصد شهوت باشد، مثلا سرکلاس برای صداکردن کسی چیست؟ اگر کسی بخواهد با دختر غیرمسلمان در اینجا رابطه جنسی داشته باشد، با توجه به اینکه اینجا متداول نیست برای ازدواج موقت از پدرومادر خود اجازه بگیرند، چکار باید کرد؟ اگر فرد بخواهد با دوستان خود بیرون برود(برای شام یا گردش) با توجه به اینکه اینها از مشروبات الکلی استفاده میکنند چه حکمی دارد؟ با توجه به مختلط بودن مکانهای ورزشی، رفتن به مکانهایی مثل سالن بدنسازی، استخر، سونا و یا سایر مکانهای ورزشی چگونه است؟

سوال

سئوال: سلام من دانشجویی هستم که در اسپانیا در حال ادامه تحصیل هستم. چند سوال داشتم درباره مسایل مختلف که همه رو یه جا میپرسم. در اینجا یک نوع ماهی وجود دارد به نام bonito که بسیار شبیه ماهی تن است. خودشان میگویند این دو تقریبا یکی هستند. از نظر شکل ظاهری نیز شبیه به هم هستند(گوشتشان را میگویم نه خود ماهی، چون خود ماهی را ندیده ام). میخواستم بدانم آیا میشود این نوع ماهی را استفاده کرد؟ حکم خوردن خرچنگ، صدف، هشت پا چیست؟ حکم خوردن گوشت حیواناتی که زبح اسلامی نشده اند، چیست؟ آیا گوشت گاو و گوسفند و مرغ و … باید حتما کشتار اسلامی شده باشد، تا بتوان آن را خورد؟(البته در شهر نزدیک ما گوشت حلال وجود دارد و من از آنجا خرید میکنم، همچنین ساندویچ فروشیهای در شهر هستند که مسلمان بوده و از گوشت حلال استفاده میکنند.در فرض سوال حرجی وجود ندارد.) در اینجا برای تهیه برخی از سس های مایونز از سرکه ی شراب استفاده میشود. البته برخی از سسها نیز فقط مینویسند سرکه. (در قسمت مواد تشکیل دهنده). اگر از خودشان بپرسید که در این سس شراب هست یا نه میگویند نه، البته بخاطر اینکه سرکه شراب را شراب حساب نمیکنند. حکم خوردن این دو نوع سس (سرکه شراب و سرکه)چیست؟ در مواقعی که غذایی همراه با سس آماده شده است، مثل سالاد و غیره چکار باید کرد؟ایا میتوان از این سالاد استفاده کرد؟ البته این سسها مسکر نیستند. حکم دست دادن با زن غیر مسلمان اگر بدون قصد شهوت باشد چیست؟ حکم دست زدن به زن غیرمسلمان اگر بدون قصد شهوت باشد، مثلا سرکلاس برای صداکردن کسی چیست؟ اگر کسی بخواهد با دختر غیرمسلمان در اینجا رابطه جنسی داشته باشد، با توجه به اینکه اینجا متداول نیست برای ازدواج موقت از پدرومادر خود اجازه بگیرند، چکار باید کرد؟ اگر فرد بخواهد با دوستان خود بیرون برود(برای شام یا گردش) با توجه به اینکه اینها از مشروبات الکلی استفاده میکنند چه حکمی دارد؟ با توجه به مختلط بودن مکانهای ورزشی، رفتن به مکانهایی مثل سالن بدنسازی، استخر، سونا و یا سایر مکانهای ورزشی چگونه است؟0
adminfaq 9 سال 0 Answers 342 views 0