سئوال: سلام فراوان خدمت مرجع بزرگوار جناب آقای بیات زنجانی. خواهشمندم در مورد موسیقی و اینکه آیا سبک موسیقی و یا شاد یا غمگین بودن موسیقی، دلیل بر حرام بودن یا نبودن آن می شود، توضیح دهید.

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ موسیقی از دانشهای ریاضی است که در آن در مورد روابط کلمات، صداها و آهنگ ها بحث می شود و مطمئناً موسیقی را بصورت عام، نمی توان ممنوع و حرام دانست؛ موسیقی حرام آن موسیقی است که شرعاً غنا محسوب گردد و غنای شرعی آن آهنگی است که در حال انسان طوری تغییر ایجاد کند که یا بدون اختیار آدم را رقصانده و یا بگریاند، و از طرفی متناسب با مجالس لهو و لعب باشد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 422 views 0