سئوال: سلام آیا زن و شوهر همیشه می توانند با یکدیگر راحت باشند _ زمانی که زن و شوهر عمل نزدیکی را انجام نمی دهند و فقط بایکدیگر بازی می کنند(آلت تا ختنه گاه وارد نمی شود) ولی دو طرف خیس می شوند(خروج چند قطره شفاف از آلت مرد -و مرطوب شدن آلت زن) آیا غسل واجب می شود؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ خیر، غسل واجب نمی شود مگر در صورتی که با یکدیگر جماع کنند و یا از کسی منی خارج شود.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 434 views 0