سئوال: سلام؛ می خواستم بدانم استخاره به قرآن اصلاً چه منبعی دارد و آیا صحیح است که این روش را برای تصمیم گیری استفاده کرد یا نه؟ خیلی ممنون محمد از اتاوا

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در کتاب وسائل الشیعه، جلد ششم و باب ۳۸ از ابواب قرائه القرآن روایتی داریم از امام صادق (ع) که دلالت بر جواز و بلکه استحباب استخاره با قرآن دارد. البته برای رسیدن به تصمیم در امور مختلف، مطمئناً استخاره با قرآن آخرین راه است و انسان باید با تفکر و تدبر در امور و جوانب مختلف آنها و مشورت با دیگران به نتیجه برسد. استخاره صرفاً برای وقتی است که انسان در گرفتن تصمیم به صورتی دچار تردید شده که نمی تواند به نتیجه برسد.


0
adminfaq 9 سال 0 Answers 247 views 0