سئوال: زوجی هر دو معلول هستند که با وجود زحمت زیاد با مشکلات مالی و بدهی بسیار زندگی می کنند. زوجه نیز از سادات است. آیا آنان می توانند فرضاً از باب عسر و حرج یا اکل میته یا … به فعالیت در امور بازاریابی های اینترنتی از نوع باینری بپردازند؟

سوال

با سلام و تحیت؛ در صورتی که فعالیت اقتصادی مورد نظر در سئوال، ثبت شده و از طرف دولت نیز ممنوع اعلام نشده باشد، مانعی ندارد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 103 views 0