سئوال: در کتابهای قرب الاسناد ص ۱۳۶ و خصال صدوق ج ۲ ص ۱۰۷ و معانی الاخبار ص ۳۸۲ و تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۸۲ به نقل علامه مجلسی(ره) در کتاب بحار ج ۹۶ ص ۲۹۸ روایاتی در زمینه دفع نقصان از شهر رمضان از معصومین علیهم السلام آمده است از جمله : “عن ابی عبدالله (ع) قال شهر رمضان ثلثون یوما لا ینقص والله ابدا” و نظائر آن و اخیراً که در بعضی از مجامع توسط بعضی از خطبای شهر مطرح شده و جنجال برپا کرده است، متمنی است نظر شریف را در توجیه روایات مزبور و عمل نکردن علماء بزرگ به این گونه احادیث بطور صریح بیان فرمائید.

سوال

با سلام و تحیت؛ این نوع روایات، بدلیل مخالفت با روایات زیادتر و معتبرتر و مسلمات علمی که ماه رمضان مانند ماههای دیگر است، از اعتبار ساقط بوده و حجت نیستند.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 389 views 0