سئوال: در مکانی بوده‌ام که دسترسی‌ به کسی‌ یا جایی‌ برای تعیین صحیح قبله نبوده و با استفاده از قبله‌نما نماز خواندم، اکنون متوجه شدم که جهت قبله اشتباه بوده است(انحراف ۱۰۰ درجه)، آیا نمازهای من صحیح بوده است؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ در فرض فوق اعادۀ نماز با رعایت استقبال صحیح واجب است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 289 views 0