سئوال: در فروردین ۱۳۸۶ شوهرم مرحوم شد و پسر بزرگم که ۱۲ سال داشت نپذیرفت که تحت حضانت من بوده و تحت سرپرستی جد پدری قرار گرفت و حضانت پسر ۵/۲ ساله ام از طریق رأی دادگاه به من واگذار شد. چون من خود شاغل بودم درخواست کمک هزینه جهت نگهداری فرزندم از ولی قهری او نکردم و اکنون پس از گذشت ۳ سال و اندی می خواهم به علت استفاده از مزایای عائله مندی و اولاد و حق سرپرستی که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری به زنان سرپرست خانوار تعلق می گیرد استفاده کنم و این امر مستلزم این است که جد پدری که به عنوان قیم و ولی قهری فرزندم است در دادگاه کفالت فرزند را به من بدهد ولی ایشان از این کار سرباز می زند و می گوید: من هیچگاه کفالت آن را به تو نمی دهم. خواهشمند است در این خصوص مرا راهنمائی کنید که باید چه کنم؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ ظاهراً راه قانونی ندارد، مگر آنکه بتوانید رضایت جد پدری را جلب کنید که از این طریق راحت تر به نتیجه می رسید.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 428 views 0