سئوال: درمواقعی که بعضی ازختم ها ۴۰ روز است خانمها باید چه کاری انجام بدهند؟

سوال

با سلام و تحیت؛ ختومات در آنها، اگر همراه با ورود به مساجد و حرم امامان نباشد، اشکالی ایجاد نمی کند.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 287 views 0