سئوال: حکم کاهش رشد جمعیت با روش های گوناگون و استفاده از قرص ، اعمال جراحی ……..چیست ؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه منجرّ به عقیمی و نازائی همیشگی نشود و قبل از انعقاد نطفه صورت گیرد و تحت کنترل پزشک حاذق امین صورت پذیرد، مانعی ندارد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 305 views 0