سئوال: حکم فعالیت و کسب درآمد از طریق شرکت های هرمی ( بازاریابی اینترنتی ) چیست؟

سوال

با سلام و تحیت؛ در صورتی که قانوناً ثبت شده باشد و دولت، فعالیت آن را ممنوع نکرده باشد، مانعی ندارد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 100 views 0