سئوال: حکم ضرب و شتم و کشتار مردم عزادار توسط حکومت، در روز عاشورا چیست و وظیفه مومنین و آحاد امت اسلامی در این مورد چه می باشد؟

سوال

با سلام و تحیت؛ ضرب و کشتار موجب قصاص است و در صورت توافق باید دیه بپردازد و شاتم باید تعزیر شود. و اگر کسی که مورد شتم واقع شده شکایت کند، بدلیل ورود این اعمال در ماه حرام و صدق به عنوان هتک حرمت حضرت حسین بن علی (ع)، آمران و عاملان ظالمند و اگر متصدی امری هستند معزولند و اگر دستگاه قضائی مستقل باشد، موظف است آنان را تحت پیگرد قرار دهد. و وظیفه ی آحاد مردم اعلام تنفر و انزجار بهر نحو که ممکن است می باشد؛ چون نهی از منکر تکلیف تک تک آحاد ملت است.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 445 views 0