سئوال: حکم خوردن حیوانات دریایی چیست؟ آیا همه حیواناتی که از دریا صید می شوند حلال هستند اگر نه معیار در حلال یا حرام بودنشان در چیست. مثلا در آیه ۹۶ سوره مبارکه مائده آمده که حیوانات دریایی حلال هستند.

سوال

با سلام و تحیت؛ معیار حلیت در حیوانات دریائی، فلس داشتن آنان است و اگر حیوان دریائی فلس نداشته باشد، خوردن آن جایز نیست.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 472 views 0