سئوال: حداقل پوشش برای بانوان از نظر شما چقدر است؟ آیا پوشاندن کامل موی سر برای بانوان واجب است؟ آیا این مسئله عرفی است و در جوامع مختلف متفاوت است؟

سوال

با سلام و تحیت؛ در اسلام، اصل پوشش بطوری آمده است که زن باید مو و برجستگی های بدن خود را مستور سازد که موجب تحریک نگردد. در حقیقت شکل خاصی از حجاب در اسلام وجود ندارد و در واقع، نوع پوشش و حجاب تابع عرف های مناطق است.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 342 views 0