سئوال: حداقل صله رحم چه مقدار است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در حدیث آمده است که حتی اگر با یک خرما باشد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 128 views 0