سئوال: بیمارانی که دارای ناراحتی لثه به هنگام غذاخوردن مقداری خون از لثه آنها خارج و با غذا مخلوط میگردد ، خوردن غذای فوق برای آنها چه حکمی دارد؟ ۱۹

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که داخل دهان باشد و مخلوط گردد، مانعی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 247 views 0