سئوال: به نام خدا، حضور مرجع عالیقدر عالم تشیع حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی با سلام نظر شما در مورد اعمال فشار بر دستگیرشدگان و زندانیان به روش هایی که نقل می شود و رفتار با زندانی به گونه ای که به مرگ وی منجر شود چیست و مرتکبین این اعمال مشمول چه حکمی هستند؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ علاوه بر قصاص، محکوم به تعزیر نیز هستند.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 333 views 0