سئوال: به طور کلی استفاده از لوازم آرایشی برای زنان روزه دار چه حکمی دارد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ همانطوریکه که در رساله عملیه نیز توضیح داده شده است، مداد کشیدن در حکم سرمه کشیدن بوده و برای روزه دار مکروه است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 290 views 0