سئوال: بسم الله الرحمن الرحیم حضور مرجع عالیقدر سلام علیکم لطفا نظر خود را مرقوم بفرمایید: روش اهدا جنین که جنینی را در رحم زنی که شوهرش مشکل دارد گذاشته می شود چه حکمی دارد جایز است و محرمیت فرزند چگونه است؟ همچنین اگر تخمک همسر مردی که نطفه اش مشکل دارد با نطفه ای که در بانک ویژه نگهداری میشود و صاحب نطفه جهت اینکار رضایت دارد لقاح داده شود جایز است و محرمیت فرزند به مادر و همسر وی چگونه است؟ با تشکر مدیریت پایگاه اطلاع رسانی مرجعیت شیعه

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر جنین و یا نطفه صاحبش معلوم باشد، اگر چه گذاشتن جنین و یا نطفه در رحم زن نامحرم حرام است، ولی اگر این کار صورت گیرد، کودک متعلق به صاحب جنین و یا نطفه است و این زن مادر اوست و عنوان زنا قطعاً صدق نمی کند و احتیاط آن است که اگر کودک دختر است، با صاحب جنین و یا نطفه و مردان دیگری که اگر عقد صحیح بود با وی محرم می شدند، ازدواج نکند و اگر پسر باشد، با مادرش و کسانی که اگر عقد صحیح بود محرم می شدند، ازدواج نکند و اما اگر صاحب جنین و یا نطفه معلوم نباشد، در این صورت کودک متعلق به مادر است و احتیاط مسئله و فرع بالا اینجا نیز جاری است و چون صاحب جنس یا نطفه ناشناخته است، الحاق به پدر مانعی ندارد.


0
adminfaq 9 سال 0 Answers 254 views 0