سئوال: بسمه تعالی.. با تقدیم سلام و عرض ادب و ارادت حضور محترم آن عالم با تقوا. ۱- آیا کار کردن با دولتی که بر پایه دروغ و تقلب استوار است شرعاْ مجاز است؟ ۲- وظیفه هم میهنان مسلمان که شاهد این اتفاقات بوده و حضوراً و عیناْ تخلفات را دیده اند چیست؟ ۳- وظیفه علمای اعلام و مراجع تقلید چیست؟ ۴- حریت به چه معنا است و کجا کاربرد دارد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ ۱) اگر یقین حاصل شد که دولتی بر پایه تقلب و دروغ تشکیل شده است، کار کردن با آن دولت اگر موجب تقویت آن باشد جایز نیست و این عدم همکاری در صورتی که عنوان نهی از منکر به خود بگیرد و این اظهار تبری و تنفر اثرگذار باشد، واجب است ولی اگر عدم همکاری اثرگذار نباشد، ممکن است بودن فرد در چنین تشکیلاتی باعث کمک به همنوع و بعضاً افراد ستمدیده باشد مانند علی ابن یقطین که در اینصورت ماندن در آنجا جایز و در بعضی موارد ممکن است واجب باشد.

۲)امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی و همگانی و وظیفه ای الهی است و یقیناً اگر در جامعه ای این دو اصل به فراموشی سپرده نشود و ملت این دو اصل را پاس بدارند، حاکمان نیز به فرمان ملت گوش فرا خواهند داد.

۳)وظیفه بزرگان چند برابر مردم عادی است و نوعی تکلیف محسوب می شود که در برابر اینگونه اعمال سخن گفته و اعتراض کنند.

۴)حریت آزادگی و آزاد مردی است؛ کسانی که بدون ملاحظه دوستی ها، رفاقتها، قدرتها، تطمیعها و تهدیدها حاضرند از حقوق اشخاص و عامه مردم حمایت کنند و در برابر قدرت بایستند و سخنانشان را بگوش قدرتمداران و صاحبان مناصب برسانند دارای صفت حریت اند و آنان را می توان حر نامید و از آنان به آزاد مرد یاد کرد و این صفت، در همه جا و به تناسب انسانها، موقعیت ها و ظرفیت ها کاربرد دارد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 504 views 0