سئوال: برای زنان آیا به جز داشتن رابطه جنسی، راه دیگری هم برای جنب شدن وجود دارد؟ یعنی مثلاً با تماشای یک فیلم و تحریک شدن، غسل جنابت واجب شود؟ و آیا ترشحاتی که در چنین زمانهایی خارج می شود که با ترشحات معمول متفاوت است پاک است یا نجس؟

سوال

با سلام و تحیت؛ در صورتی که آمدن ترشحات موجب لذت بردن و سستی بدن آنان شود، حتی اگر خارج هم نشود بنابر احتیاط واجب باید غسل کند.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 309 views 0