سئوال: با عرض سلام واحترام.شغل اینجانب پزشکی است و در ماه حدود ۱۰- ۷ روز به صورت پراکنده جهت کار به شهر دیگری مسافرت میکنم لطفا بفرمایید ۱- نماز را بایستی تمام بخوانم یا شکسته؟ ۲-در صورت مسافرت به شهر دیگر به جز محل کار تکلیف چیست؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که این مسافرت ثابت باشد یعنی یک ضرورت کاری مانند ماموریت وجود داشته باشد که فرد هر ماه بصورت ثابت چند روز را در شهر دیگری سپری کند، بنظر می رسد این عمل جزو کار او محسوب شده و در آن ایام باید نمازش را بصورت کامل بجا آورده و روزه هایش را نیز بگیرد ولی اگر این مسافرت به محل دیگری جز محل کار باشد باید ده روز قصد اقامه کند در غیر اینصورت نماز شکسته و روزه هایش را نیز باید بخورد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 205 views 0