سئوال: با سلام : ۱) آیا محکم سینه زدن در ایام محرم در مجالس روضه به طوری که سینه سرخ گردد، اشکال شرعی دارد؟؟ ۲) آیا اصلاً حرام است؟؟؟ ۳) آیا پیراهن در آوردن در مراسم ابی عبدالله بی احترامی محسوب می گردد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛

پاسخ اول) در صورتی که موجب ضرر و زیان نباشد، مانعی ندارد.
پاسخ دوم) یقیناً حرام نیست.
پاسخ سوم) این کار تابع عرف محل است و در صورتی که در عرف منطقه عزاداری، در آوردن لباس هتک محسوب گردد، نباید این کار انجام گیرد با این وجود، اگر این مورد جزو عرف محل باشد، یقیناً بی احترامی نیست.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 245 views 0