سئوال: با سلام و خسته نباشید می خواستم سئوال کنم که چه مقداری از درآمد سالیانه را باید خمس و زکات آن را بدهیم؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ بعد از کنار گذاشتن هزینۀ سالانه و چیزهائی که مورد نیاز زندگی است، اگر چیزی اضافه ماند، خمس دارد.
در مبحث زکات هم توضیح مفصل آن در رساله توضیح المسائل آمده است.


0
adminfaq 10 سال 0 Answers 506 views 0