سئوال: با سلام و احترام؛ آیا خوردن گوشت جوجه تیغی در شرع اسلام حرام می باشد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ فرض سئوال حرام است.


0
adminfaq 10 سال 0 Answers 649 views 0