سئوال: با سلام و آرزوی صحت و سلامتی من در مشهد به دنیا آمدم و ساکن مشهد هستم و خانواده همسرم در شهرستان نیشابور هستند . من در مدت یک سال که ازذواج کردم به طور معمول زمانیکه در مشهد هستم هفته ای ۲ تا ۳ روز به نیشابور میروم . در ماه رمضان من میتوانم به نیشابور رفت و آمد داشته باشم و روزه بگیرم؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال، عرف این رفت و آمد را برای شما فعل و کار حساب نمی کنند و این رفت و آمد به عنوان صله رحم و دیدار با خانواده است؛ به همین دلیل اگر در ماه مبارک رمضان از مشهد به نیشابور سفر کنید و یا اگر بخواهید نمازتان را تمام بخوانید، باید قصد اقامت ده روز کنید و در غیر این صورت نمازتان شکسته است و روزه هم نمی توانید بگیرید.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 190 views 0