سئوال: با سلام میخواستم بپرسم بچه ها فطریه بهشون تعلق می گیرد یا خیر؛ یکی ۶ساله و دیگری ۸ ساله

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ فطریه آنها بر عهده کسی است که آنها را تأمین می کند و غذا می دهد. برای راهنمائی بیشتر، به مسئله ۲۲۷۹ رسالۀ توضیح المسائل مراجعه شود.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 371 views 0