سئوال: با سلام در مورد مسئلۀ ۲۷۱۹: اگر بانک مابقی پول را به فروشنده پرداخت نمود و خریدار را با کسر پیش پرداخت اولیه بدهکار به خود کرد و درصد سود معین نمود برای خودش در زمانی معین و ترخیص را هم بانک بعده نداشته باشد(معمولاً هیچ بانکی کالای وارد شده را ترخیص نمی کند و هزینۀ ترخیص را خود شخص خریدار باید بپردازد). حل حکمش چیست؟

سوال

پپاسخ: با سلام و تحیت؛ ایرادی ندارد و در مورد ترخیص هم اگر شرط شده باشد و یا روال بانک به آن صورت باشد و مشتری ها هم از آن مطلع باشند، مشکلی نیست.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 82 views 0