سئوال: با سلام خدمت مرجع عالی قدر؛ شخصی ۱۴ ساله که نشانه های بلوغ در وی دیده شده، عازم مکه شده و پس از انجام عمره مفرده به شهر خود بازگشته و حال پس از گذشت مدتی متوجه شده که وضویش اشکال داشته (یعنی ابتدا دست چپ و بعد دست راستش را می شست) حال تکلیف این شخص چیست و چه باید بکند با تشکر موفق باشید و سر افراز یاعلـــــــــی

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ ترتیب در وضو بنابر احتیاط واجب، باید رعایت شود؛ اگر یقین دارد که برای نماز طواف ها اینطور وضو گرفته، اگر می تواند خودش برگردد و اگر نمی تواند، نائب بگیرد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 143 views 0