سئوال: با سلام باتوجه به وحدت میان شیعه وسنی: ۱-خواندن زیارت عاشورا همراه با لعن در مجامع عمومی چه صورت دارد؟ ۲-خواندن آن به صورت انفرادی چه صورت دارد؟ ۳-ثواب صلوات بیشتر است یا لعن کردن؟

سوال

پاسخ: باسلام و تحیت؛

۱)آن مقدار از زیارت عاشورا که در کتاب کامل الزیارات نقل شده، صحیح و مورد قبول است و قسمت لعن در آن کتاب نیامده.

۲)هیچ ایرادی ندارد و بلکه مطلوب و مستحب است.

۳)اگرچه از روایات استفاده می شود که نقش تبرّی بیش از تولّی است، اما همچنین این دو با یکدیگر متلازمند و صلوات هم، تجلّی و روش تولّی است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 238 views 0