سئوال: با سلام اگر چنانچه از یک موسسه اعتباری به نیت گرفتن مضاربه اقدام، ولی پس از اخذ وام آن را در مقابل پولی واگذار نمایم و نیز جهت تضمین برگشت پول وی را بعنوان ضامن به بانک معرفی و ملک وی را در رهن بانک بگذارم، مصداق ربا را دارد و آیا از نظر قانونی مجازات دارد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض صحت مضاربه، به نظر می آید که گرفتن پول به عنوان واسطه گری اشکالی ندارد.

 0
adminfaq 8 سال 0 Answers 108 views 0