سئوال: با سلام اگر شخصی در معامله ای که نقش واسطه را داشته، مبلغی پول به دست آورد که اگر تمام نیازهای خود را با آن برطرف نماید، باز هم مقدار زیادی از آن هنوز اضافه باشد، به چه مقدار از آن خمس و چه مقدار زکات تعلق می گیرد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال پس از آنکه تمام هزینه های سالانه مورد نیاز را کسر کردید، باید یک پنجم مابقی آن را -هر مقداری که شد- به عنوان خمس پرداخت نمائید.

زکات نیز فقط مربوط به گندم، جو، کشمش، خرما، گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره است و در موارد یاد شده هزینه های مربوط کسر گردیده و زکات مابقی را باید پرداخت کرد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 324 views 0