سئوال: با سلام اسم من در شناسنامه هادی است و اسمی که با آن در بین اقوام و دوستان شناخته می شوم پیمان است،آیا عاقد می تواند صیغه عقد مرا با اسم مستعارم که همسرم و بقیه افراد مرا با آن می شناسند جاری کند؟ اگر این کار خالی از اشکال است عاقد ها چنین کاری انجام می دهند؟ با تشکر

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر اسم مستعار مشیر به آن شخص باشد و با آوردن آن اسم اراده شدن او فهمیده شود، ایرادی ندارد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 81 views 0