سئوال: با سلام آیا مدفوع موش نجس است لطفا بصورت کامل توضیح دهید با تشکر

سوال

پاسخ: با سلام و آرزوی توفیق؛ هر حیوانی که حرام گوشت است، حتی اگر پاک هم باشد مانند موش و گربه و گرگ و امثال ذلک، مدفوع آن _ بول و غایط _ نجس است کما اینکه اگر تکه ای مانند مو، از آنها همراه نمازگزار باشد، موجب باطل شدن نماز می شود.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 25 views 0