سئوال: با سلام؛ نظر معظم له راجع به لزوم یا عدم لزوم جلب رضایت شوهر برای جلوگیری موقت از بارداری چیست؟ اگر جلوگیری موقت از طرف مرد باشد(مثلاً با عزل منی)، آیا جلب رضایت همسر لازم است؟ خواهشمندم ادله معظم له را در خصوص حکم این سوال نیز برایم ارسال نمائید تا در پژوهش خود از آن استفاده نمایم.

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که زن دائمی باشد، رضایت همسر لازم است. در مورد توضیحات بیشتر به مسائل ۳۷۵۹ به بعد از رساله عملیه ویراست دوم مراجعه شود.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 235 views 0