سئوال: با سلام؛ لطفاً بفرمایید رقص زن برای زن و مرد برای مرد در مجالس عروسی چه حکمی دارد. با تشکر.

سوال

جواب: رقصیدن زنان در مجالس در صورت عدم اختلاط با مردان و آمیخته نشدن با دروغ و باطل، مانعی ندارد ولی رقصیدن مردها، جایز نیست.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 287 views 0