سئوال: با سلام؛ سوال من در مورد کسانی است که در طول زندگی مرتباً دچار بد شانسی هستند. آیا مساعد نبودن بخت و اقبال با گناهانی که والدین افراد در گذشته مرتکب شده اند، ارتباط دارد؟ و اگر چنین است و فرزند خانواده دچار عقوبت کدام گناه شده و برای رفع این نحوست از زندگیشان چه باید بکنند؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ بخت و شانس، یک امر خرافی است و پایه و اساس عقلی و شرعی ندارد. البته گناهان افراد ممکن است روی نسل های بعد، اثر داشته باشد، همان طور که اسلام هم به این مسئله نظر دارد. اما نباید شکست ها را به حساب گناه گذشتگان گذاشت، بلکه شکست ها معمولاً در سایه تنبلی، بی تدبیری و بی برنامگی رخ می دهند.

انسان باید در سایه عقل و درایت و توکل به خدا و مشورت با دیگران قدم بردارد تا احتمال شکست و ناکامی کمتر شود.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 413 views 0