سئوال: با سلام؛ – آیا اذن پدر و مادر برای پسر هنگام ازدواج لازم است؟ – آیا مادر می تواند به علت نپسندیدن دختر مورد علاقه پسر به دلایل منطقی یا به دلایل غیر منطقی مانع ازدواج شود؟ – در صورت ازدواج با وجود مخالفت مادر، آیا مادر می تواند پسر خود را عاق کند؟ – اگر والدین پسر مانع ازدواج پسر با دختر مورد علاقه اش شوند و پسر در زندگی آینده زناشوی اش دچار حسرت شود و این حسرت به زندگی خود و همسر و فرزندانش لطمه بزند، مسئولیتی متوجه والدین پسر می شود؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛
۱- لازم نیست، اما اخلاقاً بهتر است تا رضایت آنها هم جلب شود.
۲- هرچند که مادر شرعاً چنین حقی ندارد، اما اخلاقاً بهتر است که موافقت ایشان هم جلب شود.
۳- در صورتی که فرزند حدود شرعی را رعایت کند، مادر و پدر نمی توانند او را عاق کنند.
۴- رابطه والدین و فرزند با دستور و قانون تنظیم نمی شود. چارچوب این رابطه را شریعت، اخلاق، عاطفه و محبت تشکیل می دهند. مهم آن است که پدر و مادر، خود را مسؤول امروز و فردای فرزند خود بدانند و فرزند هم خود را محصول تلاش های آن دو دانسته و رابطۀ خود با آنها را با عواطف و اخلاق تنظیم کند.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 108 views 0