سئوال: با توجه به این که دعای شریف کمیل ، مشتمل بر آیه ی سوره سجده واجب است. آیا قرائت این دعا برای زنان حائض جایز است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ احتیاط واجب آن است زنان حائض در دعای کمیل آیه مربوط به سوره سجده دار را تلاوت نکنند ولی خواندن بقیه دعا مانعی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 248 views 0