سئوال: باعرض سلام و درود آیا گرفتن اعتراف زیر فشار روحی و جسمی و تهدید و ارعاب شخص و خانواده جایز است و آیا پیش از اثبات در دادگاه صالحه, پخش عمومی این اعترافات از رسانه ها صحیح است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ یقیناً گرفتن اعتراف زیر فشارهای روحی و جسمی و امثال ذلک، هیچ‌گونه وجاهت قانونی و شرعی نداشته و قابلیت استناد هم نخواهد داشت و اعتراف گیرندگان و رسانه هائی که به هر نحو تلاش می کنند این قبیل اعترافات را به عنوان اعترافات قانونی دارای شرایط طبیعی جلوه دهند، در برابر خدای عالم، مسوول و پاسخگو خواهند بود.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 302 views 0