سئوال: باعرض سلام وخسته نباشید اگرمردی از روی مصلحت که آبرویش پیش زنش نرود به زنش قسم دروغ بخورد چه کفاره ای دارد. باتشکر

سوال

جواب: باسلام و تحیت؛ قسم اگر “والله”، “بالله” و “تالله” نباشد، اصلاً قسم محسوب نشده و کفاره هم ندارد و در عین حال باید کوشید که از انواع قسم ها پرهیز شود، البته توصیه این است که همسر را توجیه نموده که نیازی به دروغ نیز پیدا نشود.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 250 views 0