سئوال: بازی شطرنج چه حکمی دارد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه صرفاً برای سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت و تقویت فکر و اندیشه باشد، علی الظاهر مانعی ندارد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 364 views 0