سئوال: باتوجه به وجود قانونی باشگاههای بیلیارد در کشور حکم این بازی چیست؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه صرفاً برای سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت و تقویت فکر و اندیشه باشد، علی الظاهر مانعی ندارد. aپاسخ: با سلام و تحیت؛ در مسائل ۳۰۷۳ و ۳۰۷۷ توضیح داده شده است .0
adminfaq 9 سال 0 Answers 222 views 0