سئوال: اگر مردی متاهل دو بار با زنی متاهل زنا نماید چه حکمی دارد؟ آیا امکان عفو و بخشش از سوی خداوند برای این عمل وجود دارد؟

سوال

با سلام و تحیت؛ این نوع گناهان جزو گناهان بزرگ است و باید کوشید وارد حریم آن نشد و اگر خدای ناخواسته چنین امری رخ داد، باید از ته دل توبه و استغفار نمود و یقیناً خدای عالم رئوف، رحمان و رحیم است.


0
adminfaq 11 سال 0 Answers 391 views 0