سئوال: اگر فردی در قرعه کشی برنده جایزه ای گردد(مسابقات کتاب خوانی، عمره و …) و بداند که برگزار کننده آن، از پول و یا رانت بیت المال استفاده می کند و یا آن جایزه اگر چه عمومی است اما در انحصار یک مرکز است و حساب های مالی آن به هیچ وجه کنترل نمی گردد، آیا می توان از آن جایزه استفاده نمود؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که علم داشته باشد که آن جایزه از راه حرام به دست آمده است، حق استفاده را ندارد؛ اما اگر  صرفاً احتمال بدهد، استفاده از آن مانعی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 238 views 0