سئوال: اگر زن حائض آیه سجده را بشنود آیا لازم است سجده کند؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ سجده بر هر انسانی که آیه سجده واجب می شنود، واجب است.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 370 views 0