سئوال: اگر زن حائض آیه سجده را بشنود آیا لازم است سجده کند؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ سجده بر هر انسانی که آیه سجده واجب می شنود، واجب است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 264 views 0